I am You and You are Me

JOURNALOVE | Savršeno srećni ljudi

Uvek je o onom ko ima sve vaše neobradjene fotografije 
Uvek je o onom ko ima vašu prvu jutarnju misao
Uvek je o onom ko prvi pročita ono što ste napisali
Uvek je o onoj koja prva čuje akord koji ste joj stidljivo namenili
Uvek je o onoj koja vam prva padne na pamet dok ležite u svom krevetu umorni i zeljni sna
Uvek je o njima
Oni su savršeno srećni ljudi
Oni su ti koje čuvamo 
U mislima
U uzdahu
Oni su ti koje ne izdišemo nikada
Oni su Oni
Uvek je o njima
i treptaj 
i srž 
i površina
Oni su kap koja pomera galon
Oni su povetarac koji zmaja od papira uzdiže do neba
Oni su jeza koja budi kožu
Oni su savršeno srećni ljudi.


Comments

Abracadabra!